Eleverne skal arbejde videre med udvikling af metoder til beregninger med hele tal, brøk, decimaltal og procent. Her er der særligt fokus på, at de opbygger en hensigtsmæssig brug af hovedregning, skriftlig notation og digitale hjælpemidler.

En hensigtsmæssig brug af ovenstående kan man løbende italesætte og arbejde bevidst med i forbindelse med opgaveløsning ved at

- drøfte mulige måder at lave beregninger på forud for en given beregning

- diskutere forventede resultater i forhold til valg af metode

- afprøve forskellige måder at lave beregninger på og efterfølgende sammenholde resultaterne

 

De skal desuden have en viden om regningsarternes hierarki.

Denne viden skal løbende opbygges og udvides. I dette arbejde er det afgørende for konsolideringen, at man drøfter resultater og identificerer de fejltyper, der kan give forkerte resultater. Konsolideringen kan styrkes gennem

- mundtlige aktiviteter der kobles med de skriftlige opgaver

- systematisk opfølgning på reglerne for regningsarternes hierarki

- udarbejdelse af elevernes egne noter og huskesætninger

Publiceret 20-07-2020