Der inddrages forskellige strategier til at arbejde med tekstopgaver. Ved gennemgang af systematiske metoder får eleverne de redskaber til at angribe tekstopgaver, de ikke umiddelbart ved hvordan de skal løses. Man kan anvende egne opskrifter og systematikker, eller man kan bruge LOVPORT, RUMSO eller lignende.

Det er desuden vigtigt, at eleverne lærer selvstændigt at planlægge, gennemføre og vurdere problemløsningsprocesser. Eleverne skal have kendskab til flere forskellige strategier og kunne bruge dem i arbejdet med åbne og undersøgende opgaver, hvor de bruger deres modelleringskompetence gennem fx grafiske illustrationer såsom tabeller, grafer diagrammer, skitser og tegninger. Som lærer kan man understøtte denne kompetence ved at vise eleverne hvordan man:

- opstiller forskellige hypoteser

- finder og udvælger forskellige relevante strategier

- afprøver nogle af de valgte strategier

- vurderer løsningerne i forhold til problemstillingen

Eleverne skal kunne kommunikere med faglig præcision, hvilket vil sige, at de bruger de faglige ord og begreber i relevante sammenhænge. Det bliver af større og større vigtighed, at man kobler fagsproget på den matematik, der anvendes. Her kan man bruge metaforen om et rangertog, der skifter spor, så man kobler hverdagssproget med fagsproget og hele tiden er bevidst om at begge dele bliver italesat. Eleven skal lære at foretage bevidste skift mellem de to "spor" Dette kan understøttes gennem aktiviteter som

- quiz og byt

- opstilling af faglige termer og udtryk, som gennemgås, visualiseres og forklares

- gæt et ord aktiviteter, hvor man skal beskrive ordet uden at bruge det eksakte ord

Publiceret 20-07-2020