Undervisningen tager fortsat udgangspunkt i fokusområderne

  • Talkendskab og talforståelse
  • Regnestrategier
  • Kommunikation, sproglig udvikling og problemløsningsstrategier
  • Digitale teknologier

For elever i vanskeligheder er det afgørende med en god dialog med elev og forældre om den enkelte elevs ønsker om videregående uddannelse samtidig med et øget fokus på de sammenhænge i hverdagen, hvor matematiske kompetencer er afgørende som fx budgetlægning, overslagsregning, digitale værktøjer og kompenserende IT.
Vedhæftet følger en beskrivelse af det særlige fokus i udskolingen i forhold til ovenstående.
Hvis eleven fortsat er i vanskeligheder efter særlig opmærksomhed på klassen, inddrages samarbejdspartnere og elevens fortsatte udvikling skal drøftes med forældrene samt på eventuelle stafetlogmøder.

Undervisningsministeriet har over en treårig periode gennemført et program for løft af fagligt svage elever. I følgende link kan hentes inspiration og konkrete undervisningsforløb i oplæg fra vejlednings- og netværksdage, dette er oplæg, som sætter spot på undervisning der virker, og kan bruges til alle elever https://www.emu.dk/grundskole/program-loft-af-de-fagligt-svageste-elever/oplaeg-fra-konferencer-tema-vejlednings-og 

 

Publiceret 20-07-2020