På mellemtrinnet skal talkendskabet og talforståelsen udvides til at omfatte tal med mange cifre samt decimaltal. Her er det afgørende, at der er et godt fundament og forståelse for positionssystemets opbygning og 0 som "pladsholder"

Dette kan bl.a. gøres gennem aktiviteter, der inddrager og kobler de fire repræsentationsformer

  • Den mundtlige repræsentationsform: Udarbejd tallinjer med forskellige inddelinger og få eleverne til på skift at trække tal, der skal placeres. Hvis inddelingen er 0-1 med 0,1 inddeling, kan en opgave fx være at placere 0,15 og få eleven til at forklare, hvorfor tallet placeres hvor det gør. Eleverne kan også give hinanden tal, der skal placeres
  • Den skriftlige: Få eleverne til at koble talord skrevet med tegn og bogstaver og tal om, hvordan tallene er bygget op med de enkelte positioner. Lad eleverne arbejde med forskellige måder at notere fx 0,1 på og lav både konkrete og skrevne repræsentationer for det samme tal.
  • Den hverdagsrelaterede: Arbejde med forskellige måder, hvor man deler "1 hel" op, det kan være pizzaer, lagkager, en centimeter, en liter osv. og brug skriftlige repræsentationer i arbejdet mens I kobler både fagsprog og hverdagssprog på arbejdet
  • Den konkrete: Sørg for at eleverne har adgang til konkreter og inddrag dem i opgaverne, så de fx bruger pizzaer, målebånd, mel, mønter, centicubes osv., når de fortæller om deres løsninger på opgaverne

 

 

Publiceret 20-05-2020