På mellemtrinnet skal man fortsat være opmærksom på den enkelte elevs udvikling af regnestrategier. Det vil være meget forskelligt, hvor langt den enkelte elev er nået i sin udvikling, og der vil være stor forskel på hvilke regnestrategier, de trækker på og har brug for at arbejde videre med.

Når man træner de fire regningsarter, skal det derfor være på individuelle niveauer og man kan sikre sig at den enkelte fortsat udvikler egne regnestrategier ved at de er en del af bevidstgørelsen omkring det og at de er med til at sætte sig individuelle mål.

Man kan lave grupper med forskellige målsætninger, hvor nogle vil have brug for at arbejde med samme målsætning over længere tid. Indholdet i arbejdsgrupperne kan ved fx multiplikation være:

  • Koble konkreter med regnestykker fra den lille tabel og finde hverdagsfortællinger, der passer til. Læse hverdagsfortællinger og uddrage hvilke multiplikationsstykker, der passer til
  • Træning af den lille tabel (oftest med mere afgrænsede målsætninger)
  • Læse tekstopgaver med større multiplikationsstykker og uddrage hvilke regnestykker, der passer til og herefter lave afrundinger og overslag over facit, inden det findes på lommeregneren
  • Udarbejde metoder til udregning af multiplikation af flercifrede tal og sammenholde med de forudgående overslag. Skrive og øve sig i at forklare, hvordan man finder frem til resultatet. Fremlægge eller optage forklaringen.

 

 

 

Publiceret 20-05-2020