På mellemtrinnet sker der ofte et stort skifte i mængden af tekst i lærebøgerne, og hvis der ikke er blevet arbejdet målrettet med den sproglige dimension, er det en stor mundfuld for mange elever. I værste fald kan det medføre, at elever udvikler matematikvanskeligheder.

Det er en god idé at få overblik over, hvordan der har været arbejdet med inddragelse af tekst og mundtlig matematik i indskolingen, og bygge videre fra det fundament.

Der kan arbejdes med faglige ord og begreber i tekstopgaver på mange måder. Inddragelse af så mange forskellige måder som muligt, vil være med til at konsolidere forståelsen. Man kan:

 • finde faglige ord og begreber i teksten, som man dykker ned i. Hvis man fx arbejder med spejling, kan symmetriakse være et ord, man breder ud og forklarer. Man kan lave tegninger og forklaringer på plancher eller i computerprogrammer.
 • gå på jagt efter anvisende ord i matematikopgaver og lave forklaringer og oversigter over, hvad de betyder og hvad men efterfølgende forventes at gøre. Det kan være ord som: Vis, tegn, udregn, undersøg osv.
 • aktivt bruge de forskellige repræsentationsformer og sanser i arbejdet med et fagligt tema. Hvis man fx undersøger sammenhængen mellem diameter og radius i en cirkel, kan man arbejde med dette konkret ved at undersøge cirkler og efterfølgende følge disse undersøgelser op med mundtlige og skriftlige opgaver. Her kan eleverne selv forklare og vise sammenhængen og udarbejde egne opgaver. Det kan følges op af quiz og byt-øvelser eller vendespil, hvor de kommer til at se og gentage de faglige begreber mange gange
 • arbejde med at følge opskrifter og fremgangsmåder til tekstopgaver, fx RUMSO eller LOVPORT, og bruge disse i mange sammenhænge, både fælles på klassen og i grupper. Eleverne får på den måde modelleret måden at gå til opgaverne på. De får stilladseret arbejdsmetoder, der udvider forståelsen af tekstopgaverne.
 • øve eleverne i at de også kan skrive faglige tekster og opgaver i matematik. Her er modellering igen en vigtig del, så de får opbygget evne til at konstruere tekster:
  • ved at se andre gøre det
  • ved at gøre det sammen på klassen og i grupper
  • ved at gøre det delvist selv med stilladsering
  • og slutteligt ved at gøre det selv

Undervisningsministeriet har over en treårig periode arbejdet med et program for løft af fagligt svage elever i udskolingen. Man finder meget god inspiration, der også kan bruges på mellemtrinnet https://www.emu.dk/grundskole/program-loft-af-de-fagligt-svageste-elever 

I vedhæftede padlet fra undervisningskonsulenterne, er der inspiration til hvordan man kan arbejde med signalord:

https://padlet.com/ak_svs/n2nf1qhppotf 

 Derudover kan arbejdet med matematikord understøttes gennem arbejdet med Matematikrammer http://matematikrammer.dk/ 

"Er det noget med kanter eller linjer?" se video og læs mere om det sproglige arbejde i matematikundervisningen:

 https://www.blivklog.dk/er-det-ikke-noget-med-kanter-eller-noget-med-linjer/?utm_source=Agillic&utm_medium=email&utm_campaign=KM_VMM_Mail05_NO

 

 

 

 

Publiceret 20-05-2020