På mellemtrinnet skal der arbejdes videre med det, der er bygget op i indskolingen i forhold til at arbejde med det dynamiske geometriprogram Geogebra

På mellemtrinnet skal man kunne bruge Geogebra til:

  • at konstruere både plane og rumlige figurer i forbindelse med de opgaver, der arbejdes med på klassen herunder også rumlige figurers udfoldelser koblet med konkrete undersøgelser
  • at arbejde undersøgende og eksperimenterende
  • at arbejde med lineære funktioner koblet til hverdagssammenhænge

Regneark skal i højere grad inddrages og understøtte opgaver hvor

  • der bruges skemaer og diagrammer til at skabe overblik og fremlægge samt diskutere matematiske pointer
  • der arbejdes med statistik og sandsynlighed (som fx tæl hvis funktionen)
  • der arbejdes med undersøgelser og ordning af datasæt
  • der udarbejdes beregninger, budgetter og regnskab

CAS (Computer Algebra System) skal introduceres for eleverne og understøtte samt supplere opgaveløsninger, hvor det er relevant. CAS giver muligheder for at flytte noget af fokus fra træningsopgaver til en mere åben og undersøgende matematik. Der findes forskellige CAS-programmer og der kan findes inspiration på denne side: http://matematikmedit.dk/ 

Oftere og oftere skal eleverne bruge digitale modaliteter til at understøtte skriftlige opgaver og mundtlige fremlæggelser. Der skal derfor i relevante sammenhænge arbejdes med at bruge billeder, tabeller, diagrammer, PowerPoints, videooptagelser osv.

Det anbefales at man underviser eleverne i at skrive og arbejde med deres matematikopgaver i WordMat, hvor man lettere kan samle de digitale modaliteter i et dokument.

 

 

Publiceret 20-05-2020