Alle elever i 4.-6. kl. skal møde undervisning, der understøtter den matematiske opmærksomhed og målrettet og systematisk arbejder med fokusområderne

  • Talkendskab og talforståelse
  • Regnestrategier
  • Kommunikation, sproglig udvikling og problemløsningsstrategier
  • Digitale teknologier

 

I vedhæftede skema er en oversigt over det særlige fokus på mellemtrinnet og hvordan man på klassen kan og skal støtte op, hvis elever er i vanskeligheder inden for disse centrale områder. Hvis eleven fortsat er i vanskeligheder efter en særlig opmærksomhed på klassen, inddrages samarbejdspartnere og elevens fortsatte udvikling skal drøftes med forældrene samt på eventuelle stafetlogmøder.

Derudover er der i undermenuerne inspiration til hvordan man kan arbejde med de enkelte fokusområder.

Publiceret 20-05-2020