Vejlede lærere, lærerteam, ledelse og matematik-fagteam omkring:

 • indhold, metoder og alsidigt materialevalg i form af bøger, it-hardware og -software, samt konkrete materialer

 • indhold, metoder og alsidigt materialevalg for elever i matematikvanskeligheder eller elever med særlige talenter og interesse for faget

 • udmøntningen af ministerielle mål og læringsmål

 • udførelse eller vejledning af teamets lærere i at udføre test og prøver (se evalueringsplan)

 • evaluering af prøveresultater, så de omsættes til konkrete undervisningsaktiviteter, som bringer til at den enkelte elev kommer videre i sin matematikfaglige udvikling

   

  Derudover kan vejlederne være med til at:

 • understøtte kontinuitet i overgangene og ved elever med stafetlog

 • deltage i klassekonferencer

 • deltage i stafetlogmøder med elever i matematikvanskeligheder

 • bidrage til sammenhængen gennem hele skoleforløbet

 • opsamle ny viden og inspirere kolleger, ledelse og forældre

 • følge med i matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejder

 • være medansvarlig for faglige udviklingsarbejder indenfor matematik med henblik på at forbedre elevernes læring

 • tage initiativer, der stimulerer det matematikfaglige miljø og den faglige debat på skolen

 • medvirke til at gøre forskningsresultater tilgængelige for lærerne

 • bidrage til at formidle erfaringer fra andre skoler

 • holde sig løbende opdateret omkring ministerielle tiltag indenfor matematikundervisning

 • deltage i relevante nationale konferencer, kommunale netværk og kurser for matematikvejledere

 • deltage på forældremøde ved skolestart med indspark til hvordan man derhjemme kan støtte op om den matematiske opmærksomhed, og hvilke faglige mål/ fokus der er i matematik

 • være ansvarlig for matematikfagteamet på skolen

 • hjælpe med at fagteamene fungerer, så deltagene får mulighed for at reflektere over og anvende erfaringer i egen praksishverdag

 • særlige tiltag

 • sikre at der tilbydes kursusforløb for elever i matematikvanskeligheder

 

Skolelederen har ansvaret for, at der på skolen er et beredskab til at vurdere elevens undervisningsbehov. Matematikvejlederen og/ eller specialvejlederen er en helt central figur og har kompetencerne til at undersøge og vurdere matematikvanskeligheder og vejlede om undervisningen. Kommunens matematikkonsulent kan inddrages efter behov.

Publiceret 20-07-2020