Alle elever skal aktivt kende og bruge regnestrategier, der trækker på det de ved og kan, og dermed aflaster deres arbejdshukommelse (retrieval-strategier). Det vil sige, at de skal være bevidste om hvordan de kommer frem til et givet regnestykke uden at tælle sig frem til resultatet.

Den naturlige udvikling i strategier starter for alle børn med tællestrategier. Udviklingen går fra at tælle alt og tælle forfra til at tælle videre fra det største tal.

For at aflaste arbejdshukommelsen er det nødvendigt, at de kender og bevidst kan trække på retrievalstrategier, som fx indeholder færdigheder og viden om bl.a.:

  • bevidst at kunne "gå en op eller ned" for at lave regnestykker, man kan håndtere fx er 5+7 det samme som 6+6, eller 11-6 det samme som 10-5
  • at kende talparrene minimum fra 1+1 til 10+10
  • at kende 10´er venner og evt. 20´er venner og 100´er venner
  • at kunne gå 10 op eller ned. Herved bliver man også i stand til at bruge sine regnestrategier på tal, der er højere end 20
  • aktivt og bevidst at kunne trække på sine retrievalstrategier når der skal regnes fx 13+8, som er 13+7 og 1 mere eller 18-9, som er det samme som 18-10 og 1 mere ELLER, hvis bruger sin viden om talpar og véd at hvis 9+9 er 18, så må 18-9 også være 9. Det er ikke vigtigt, om man bruger den ene eller anden strategi, men at man netop er bevidst om hvordan man regner det ud for at kunne vide, hvor man er henne i udviklingen af regnestrategier.

I arbejdet med at udvikle regnestrategierne er det vigtigt at arbejde på mange forskellige måder gennem fx vendespil, quiz og byt, spil på taltavler, bruge regnefortællinger eller skrive, tegne og fortælle om den enkelte strategi. For flere ideer kan fx Pernille Pinds ROS-kufferter eller bogen om Talkaniner bruges.

 

Publiceret 20-05-2020