Alle elever skal kunne formidle matematisk viden og matematiske pointer gennem brug af både skriftlig og mundtlig kommunikation

Derudover skal alle elever kunne uddrage matematikken i tekststykker og anvende relevant matematik til problemløsning.

Dette kan fx styrkes gennem forskellige aktiviteter som

  • modellering af konstruktion af matematik-tekster i forbindelse med forskellige temaer og emner
  • arbejde eksplicit med mundtlige forklaringer og beskrivelser og lave tegneserier, elevernes egne "lærebøger", oplæg og optagelser på fx iPads
  • arbejde med åbne og undersøgende opgaver, hvor man er i dialog om hvilken matematik, der er relevant og nødvendig i de enkelte situationer
  • hele tiden være bevidst om at koble de forskellige repræsentationsformer i arbejdet med de enkelte temaer og emner, så de mundtlige og skriftlige repræsentationsformer kobles med hverdagsrepræsentationer og konkrete repræsentationer
  • veksle sproget mellem fagsprog og hverdagssprog jf. et rangerlokomotiv, der fortløbende bevæger sig frem og tilbage mellem hverdagssprog og fagsprog, mellem handling og refleksion. Aktiviteterne kan optimalt tilrettelægges, således at aktiviteterne udvikler elevernes fagsprog fra mundtlighed til skriftlighed og fra hverdagssprog til kvalificeret fagsprog med præcision i tekst og fremlæggelse

 

Nedenstående model viser de fire sproglige aktivitetsformer, som har betydning for elevers tilegnelse af matematiske ord og begreber.

SPROG

Receptivt

Produktivt

Mundtligt

LYTTE

SAMTALE

Skriftligt

LÆSE

SKRIVE

Er det noget med kanter eller linjer? se videoen og læs mere om det sproglige arbejde i matematikundervisningen:

 https://www.blivklog.dk/er-det-ikke-noget-med-kanter-eller-noget-med-linjer/?utm_source=Agillic&utm_medium=email&utm_campaign=KM_VMM_Mail05_NO

 

Publiceret 20-05-2020