Alle elever skal i slutningen af 3. kl. være fortrolig med det dynamiske geometriprogram Geogrebra. Arbejdet skal kobles til de aktiviteter og temaer, der arbejdes med i matematik. Det skal være en vej til at undersøge, eksperimentere med, udbygge og understøtte det enkelte matematiske område gennem aktiviteter som fx:

  • konstruktion af figurer og mønstre, hvor der kobles til hverdagen, så aktiviteterne rummer de mønstre og figurer der er i elevernes omgivelser. Det kan være igennem konstruktion af gækkebreve eller rekonstruktion af mønstre og bygninger fundet lokalt eller globalt
  • arbejdet med at navigere i koordinatsystemer og lave punkter og linjer i koordinatsystemets fire kvadranter gennem fx at spille sænke slagskibe eller at følge mundtlige eller skriftlige instruktioner og vejledninger.
  • undersøgelse af rumlige figurer og deres udfoldelser gennem både konkrete materialer og digitale konstruktioner

Alle elever skal desuden have stiftet kendskab til regneark Excel, og gjort sig erfaringer med mulighederne for at understøtte matematik som fx

  • oprettelse af simple budgetter
  • at skrive formler og lave autosum i sammenhænge, hvor det letter arbejdet og hjælper med at skabe overblik og systematik
  • at oprette forskellige diagrammer i forbindelse med statistik

I det daglige arbejde er det desuden afgørende faktor for forståelsen, at der arbejdes med flere modaliteter, og at eleverne i de enkelte temaer kan bruge mundtlig og skriftlig kommunikation og formidling gennem fx iPad optagelser, tabeller, billeder og figurer. Gentagelser samt koblingen mellem det digitale arbejde til konkreter og til hverdagen vil være afgørende for at læringen konsolideres.

https://sites.google.com/site/ggbelevelaering/indskolingen  

GeoGebra allerede i indskolingen, Rikke Teglskov: http://dkmat.dk/wp-content/uploads/2015/01/Matematik_2012_4_GeoBra-allerede-i-indskolingen-.pdf

 

 

Publiceret 20-05-2020