Det er fortsat vigtigt at stimulere den matematiske opmærksomhed og den hverdagsrelaterede undersøgende tilgang til matematikken. Der rettes særlig opmærksomhed på følgende punkter

Talkendskab og talforståelse: Alle kender og kan ordne tal fra 0-20 og bruger alle deres sanser i erfaringen omkring disse tal

Det kan fx gøres ved

 • at tegne og bygge tallene i forskelligt materiale
 • at finde ting i klassen/ udenfor, der repræsenterer tallene
 • at synge sange med tal
 • at lave og hoppe hinkeruder
 • at lægge tal i rækkefølge
 • at spille vendespil med tal og repræsentationer for de enkelte tal
 • at bruge tallene i hverdagssituationer
 • osv.

Regnestrategier: Alle børn starter med at tælle alt og tælle forfra. For at sikre sig at alle udvikler hensigtsmæssige regnestrategier, er det vigtigt at følge deres udvikling fra starten af. I børnehaveklassen handler det om at de udvikler sig fra at tælle alt og tælle forfra så de kender til, mestrer og bruger:

 • at tælle videre fra det største tal
 • at kunne gå en op og ned ved alle tal - dvs. have en forståelse for og kendskab til tal, der kommer lige før og lige efter ved tal mellem 0-20
 • at kunne talpar fra 1+1 til 5+5 (og evt. videre frem til 10+10)

Hensigtsmæssige regnestrategier kan trænes på mange måder gennem vendespil, spil på taltavler, arbejde med tal i regnefortællinger osv. Se yderligere inspiration til aktiviteter i fx Talkanin-bogen.

Kommunikation, sproglig udvikling og problemløsningsstrategier: Den sproglige dimension i matematik er afgørende for forståelsen af de matematiske sammenhænge. Det er derfor vigtigt, at der allerede fra starten af skoleforløbet inddrages både mundtlige og skriftlige aktiviteter i alle emner og temaer, så eleverne udvikler det matematiske sprog og bliver fortrolig med matematikkens særlige sprog og begreber

Det kan fx understøttes gennem:

 • Sproglige aktiviteter på klassen, i grupper eller i makkerpar, hvor der trænes før-faglige ord og begreber som stor, større størst, mindre end, lige så mange som. Det kan være opgaver læreren stiller, skriftlige opgaver, udarbejdelse af tegninger, åbne eller lukkede opgaver som læreren eller eleverne stiller hinanden (fx "Hvor mange af de store legoklodser skal vi bruge for at bygge et tårn fra gulv til loft? - Hvad tror vi? Kan vi tænke os frem til et resultat? Kan vi bygge det? Er der andre muligheder?)
 • Fokus på regnefortællinger med tal, mønstre, afstande, målinger. Det kan fx være på klassen, som fælles fortællinger, tegneserier, indtalte fortællinger på iPads
 • Skriftlige opgaver der læses, tegnes til, snakkes om, klippes i stykker og sættes sammen igen, alt sammen med regnestykker, der passer til

Idéer til det sproglige arbejde kan findes i Kari Holes bog: Begrebsaktiviteter, læring af grundlæggende begreber (ISBN13:9788771772159)

Digitale kompetencer: Alle elever lærer at bruge det dynamiske geometriprogram Geogebra allerede fra starten af skoleforløbet. Det kan bruges til at arbejde med bl.a.

 • Fortsat udbyggelse af før-faglige og faglige ord og begreber som punkter, linjer, linjestykker, cirkler, gitter, rektangler, koordinatsystem osv.
 • Konstruktion af figurer og mønstre
 • At kunne følge en "opskrift" eller mundtlig instruktion gennem fx at lave en digital tegning

På følgende side, kan der findes inspiration til aktiviteter, hvor man kommer godt i gang med Geogebra:

https://sites.google.com/site/ggbelevelaering/indskolingen 

Publiceret 20-05-2020