I skolen arbejder vi ud fra Fælles Mål (se link)

I handleplanen har vi særligt fokus på følgende områder:

  • Talkendskab og talforståelse
  • Regnestrategier og især det systematiske arbejde med regnestrategier, så alle elever bliver mødt med relevante strategier på netop deres udviklingstrin
  • Kommunikation, sproglig udvikling og problemløsningsstrategier herunder faglig læsning og arbejdet med matematikfagets særlige ord og begreber
  • Digitale teknologier op gennem hele skoleforløbet. Her vil eleverne allerede fra indskolingen møde dynamisk tegneprogram samt regneark og fra mellemtrinnet vil også CAS programmer blive inddraget. Herudover vil der i arbejdet med kommunikation blive inddraget forskellige modaliteter og kommunikative digitale teknologier

 

Rapporter og vejledninger fra EMU kan hentes her https://emu.dk/grundskole/matematik

 

Publiceret 20-05-2020