Her kan du læse lidt om, hvad dit barn skal lære i 7.-10. klasse i matematik:

https://emu.dk/grundskole/matematik 

Som forældre har du stadig stor betydning for, at dit barn bevarer/opnår glæden ved matematik, også selvom barnet nu går i overbygningen.

Som forældre kan du bidrage til at gøre matematikken nærværende og funktionel for dit barn.

Du kan som forældre lave bindeled mellem hverdagen og skolens matematikundervisning ved at opfordre dit barn til at bruge matematikken som et redskab til at løse nogle af hverdagens problemer/udfordringer. Dermed vil det give mere mening for barnet at deltage aktivt i matematikundervisningen i skolen.

Matematikken har to hovedformål:

  1. Et uddannelsesmæssigt perspektiv
  2. Et hverdagsorienteret perspektiv

Du kan hjælpe og støtte dit barn på begge punkter uanset hvor let eller svært dit barn har det med matematik.

I forhold til det første punkt kan du støtte og bakke op gennem positive og anerkendende samtaler på dit barns eget niveau. Derudover er det en rigtig stor hjælp for dit barn, hvis du er nysgerrig og spørger ind til de digitale teknologier, som dit barn har brug for til sin eksamen og videre uddannelse. Spørg fx ind til hvilke hjælpemidler de bruger. Hvordan, til hvad og hvorfor hjælpemidlerne bruges. Få dit barn til at forklare og vise dig det.

Med hensyn til det hverdagsorienterede perspektiv er din støtte og opbakning en hjælp til, at dit barn kan blive i stand til at navigere og være aktivt deltagende i det kommende voksenliv. Dette kan du gøre ved at

  • inddrage dit barn i samfundsmæssige samtaler og debatter, hvor matematik og tal er en naturlig del af debatten, det kan fx være arbejdsmarked, uddannelsesstøtte, pensioner, lønninger osv.
  • inddrage dit barn i dagligdags økonomi som fx indkøb, budgetter, procentvise rabatter og renter
  • tal om statistikker og sandsynlighed i forbindelse med artikler, diagrammer, spil/lotto osv.

Publiceret 13-11-2019