Her kan du læse lidt om, hvad dit barn skal lære i 1.-3. klasse i matematik:

https://emu.dk/grundskole/matematik

Der findes børn, som helt af sig selv synes det er sjovt at lege med tal både i skolen og udenfor, men de fleste børn har brug for at få det vist, inden de selv kan se det spændende i det.

Matematik er nødvendigt både i dagligdagen, og for at børnene kan forberede sig til en uddannelse og et godt voksenliv. Man støder på matematik i mange sammenhænge hver dag, fx når man dyrker eller ser sport, når man handler, når man laver mad, og når man skal rejse fra et sted til et andet. Matematik kan læres og anvendes i andre sammenhænge end i matematiktimerne.

I folkeskoleloven står der, at skolen og forældrene skal samarbejde. Ansvaret for børnenes udvikling, trivsel og læring ligger hos forældre og skole i fællesskab. Eksperter er enige om, at børn bliver bedre i skolen, når de kan mærke, at det ikke kun er læreren men også forældrene, der synes skolearbejdet er vigtigt. I kan som forældre vise interesse bl.a. ved:

  • at I taler med barnet om matematikundervisningen
  • at I støtter barnet i at lave hjemmearbejde
  • at I samtaler om matematikken i hverdagen fx om klokken, afstande, tal og antal, former og mønstre osv. Hvis I fx cykler/kører en tur, kan I spørge ind til: Hvor langt har vi kørt, og hvor langt kørte vi i går? Hvordan skriver vi 55? og når vi har kørt 10 km. mere, hvordan ser det så ud?

Når du spørger: ”Hvad har du lavet i skolen i dag?”, får du måske svaret: ”Ingenting”. Spørg mere præcist til den enkelte time og aktiviteterne. Bed dit barn forklare dig, hvordan det har løst opgaverne. Derved fremmer du barnets evne til at formulere sig om matematik og dermed forståelsen.

Undlad at være ”fejlfinder” ved straks at fokusere på eventuelle fejl. Den gode stemning er altafgørende for om dit barn har lyst til at fortælle. Forældres holdninger til faget påvirker barnet meget. Hvis du har haft negative oplevelser med matematik, er det vigtigt ikke at videreføre dem til dit barn. Det er vigtigere at bruge tid på samtalen, end om barnet når fem eller syv ensartede opgaver.

Barnets begreber og sprog har stor betydning for matematikforståelsen. I kan f.eks. tale om: Op, ned frem, tilbage, ud, ind, over, under, lille, stor, tung, let, tyk, tynd, lang, kort, bred, smal, flest, færrest, størst, mindst, før, efter, foran, bagved osv.

Tal med barnet om tal: Alder, telefonnumre, fødselsdag, husnumre, højde, vægt, lommepenge, antal søskende, antal personer i familien osv.

Tal med barnet om tid: Klokken, dato, dag, måneder, årstider.

 

Publiceret 13-11-2019