Særligt talentfulde elevers styrker og ulemper

I bogen ”Dygtige elever - en faglig udfordring i matematik” af Arne Mogensen, udgivet af Aarhus Kommune på baggrund af et udviklingsarbejde om elever med særlige forudsætninger, kan man på side 6 læse, hvordan man kan adskille elever med særlige forudsætninger fra dygtige elever. På side 24 kan man endvidere få et overblik over de særligt talentfulde elevers styrker og ulemper - fx utålmodighed, overlegenhed og intolerance - ulemper som blandt andet kan være en reaktion på andre elevers langsommelighed.

For at forhindre at de nævnte ulemper kommer til udtryk, kan undervisningen med fordel for disse elever tilrettelægges som udfordringer med udgangspunkt i elevernes styrker og med fokus på fordybelse og udvidelse af elevernes erfaringer.

De særligt talentfulde elevers styrker er: Nysgerrighed, god abstraktionsevne, evne til at generalisere mønstre og sammenhænge, god til at huske regler og tidligere løsninger, god til at finde genveje, tænker kritisk, har høje forventninger, har energi og udholdenhed i problemløsning og kan overføre læring til nye situationer.

 

Eksempler på supplerende udfordringer i matematikundervisningen for de særligt talentfulde

  • Benytte undersøgende opgaver og fremlægge mundtligt for klassen (jf. Matematik-bankens opgaver - ex. Kan stenene fra en pyramide nå rundt om jorden?)

  • Skabe udfordringer ved at åbne opgaverne op ved enten at fjerne, tilføje eller erstatte oplysninger i opgaven (undervisningsdifferentiering på kompetenceniveau). De dygtige elever skal lære at gøre det selv!

  • Problem posing: At udvide konteksten/horisonten fx ved at stille spørgsmål ud fra ”hvad nu hvis?”/”hvad nu hvis ikke?”

  • Finde mønstre og systemer

Publiceret 20-07-2020