En indsats for elever i vanskeligheder inden for sprog og begreber kræver tid og rum til samtaler og aktiviteter, der understøttes af fagpersoner.

Der skal sættes særligt fokus på, at eleverne får mulighed for at udvide deres begrebsverden gennem

  1. En italesat vekslen mellem fagsprog og hverdagssprog, hvor det tydeliggøres, hvordan man taler om et emne i hverdagen og hvilke faglige termer, der bruges i matematiske sammenhænge
  2. En særlig opmærksomhed på at det faglige emne bliver belyst gennem fire repræsentationsformer, således at der bygges bro mellem det skriftlige, det mundtlige, hverdagen og konkreter. Herigennem vil elever i vanskeligheder lettere have mulighed for at få skabt indre billeder af matematikken

I vedhæftede kan man læse om fire forskellige betragtninger på hvordan man kan arbejde med sprog og begrebsudvikling

Derudover kan der også hentes inspiration i Kari Holes bog "Begrebsaktiviteter" (ISBN13:9788771772159)

Publiceret 20-07-2020