En indsats for elever i vanskeligheder med regnestrategier fordrer at man arbejder systematisk og alsidigt med strategierne på den enkelte elevs individuelle niveau.

Man kan arbejde med regnestrategier på flere niveauer og elever i vanskeligheder vil have brug for at der arbejdes på alle niveauer:

Klasseniveau:

På klassen kan man løbende gennemgå og italesætte de enkelte strategier fra de rigide tællestrategier og frem mod back-up strategier, hvor man kan tænke sig til resultaterne på regnestykker inden for de fire regningsarter. Dette systematiske arbejde kan uddybes og videreudvikles både i mindre grupper, på særlige hold og hjemme hos forældrene.

Gruppearbejde på klassen:

Elever der er på samme niveau inden for regnestrategier kan på klassen i mindre grupper arbejde med den enkelte strategi på mange forskellige måder, så der kommer forskellige sanser i spil og strategierne konsolideres gennem både skriftlige, mundtlige, hverdagsrelaterede og konkrete øvelser og aktiviteter.

På mindre hold:

Elever der er i vanskeligheder, kan i længere eller kortere perioder have behov for at arbejde på mindre hold uden for klassen. Dette arbejde vil i høj grad skulle foregå i samarbejde mellem matematiklærer, forældre og evt. støttelærer, således at den enkelte elev mødes på præcis det niveau han eller hun er på. Aktiviteterne og øvelserne vil på samme måde som på klassen være præget af inddragelse af de forskellige sanser og læringsstile og de fire repræsentationsformer. Derudover vil der her være mere tid og rum til samtale med en fagperson om strategiudviklingen.

Forældresamarbejdet:

Støtte, træning og opbakning fra forældrene vil være afgørende for at eleven kommer videre i udviklingsniveau. Det er derfor vigtigt at matematiklæreren italesætter udviklingen af hensigtsmæssige regnestrategier og inddrager forældrene med konkrete forslag til aktiviteter, der understøtter den strategi, der arbejdes med.

 

For yderligere inspiration til arbejdet med regnestrategier kan der hentes inspiration hos

Publiceret 20-07-2020