Negative holdninger til matematik udvikles ofte i en kombination af følgende faktorer:

  • Elevens oplevelse af at lykkedes i matematik. Eleven skal opleve at blive mødt på sit eget individuelle niveau inden for de emner, der arbejdes med på klassen
  • Elevens relation til fagpersoner. Eleven skal opleve, at de fagpersoner, der underviser forstår og anerkender eleven, der hvor han/ hun er, og hjælper eleven med at udvikle sig ved at anvise klare og overkommelige mål, som forfølges på varierende og fagligt målrettede måder
  • Elevens opbakning og støtte fra hjemmet. Eleven skal opleve, at der er støtte, opbakning og forståelse fra hjemmet, og at de emner, der arbejdes med bliver italesat, understøttet og trænet hjemmefra

For at kunne lykkedes med at ændre en elevs holdning til matematik er det afgørende, at der er et tillidsfuldt og åbent samarbejde mellem de personer, der er tæt på eleven og relevante fagpersoner. Hvis en elev udvikler negativ holdning til matematik, skal både lærere, forældre og øvrige samarbejdspartnere arbejde målrettet med at ændre den negative oplevelse af matematik.

Man kan læse yderligere om matematikangst i bogen "Matematikangst" af Maria Kirstine Østergaard (ISBN13:9788771189780)

Samt artiklen her: https://www.blivklog.dk/hvorfor-faar-elever-matematikangst/

 

 

 

Publiceret 20-07-2020