For at arbejdet med matematik bliver meningsfuldt for elever, der har vanskeligheder med arbejdshukommelsen, er det afgørende, at de kompenseres for deres manglende arbejdshukommelse. Det er ikke ensidigt påvist at træning af arbejdshukommelsen er effektfuldt, men derimod ved vi, at hvis de kompenseres for deres manglende arbejdshukommelse, vil de kunne udvikle matematiske færdigheder og kompetencer på lige fod med elever uden disse vanskeligheder. For at kunne understøtte elever med vanskeligheder inden for arbejdshukommelsen er det vigtigt:

  • at erkende svagheder ved arbejdshukommelsen
  • at holde øje med tegn på disse svagheder hos barnet
  • at vurdere belastningen af arbejdshukommelsen
  • at reducere belastningen af arbejdshukommelsen, når det er nødvendigt
  • at være parat til at gentage information
  • at opmuntre til brug af hjælpemidler til støtte for hukommelsen
  • at udvikle barnets brug af strategier, der kan støtte hukommelsen

  

 

Publiceret 20-07-2020