En yderligere afdækning af elever med særlige behov afhænger af hvilke vanskeligheder eleven opleves at være i og hvad man gerne vil undersøge nærmere. Herunder følger en oversigt over nogle af de tests man kan inddrage i sin afdækning i forhold til hvilke områder man ønsker yderligere afdækket:

Område der afdækkes

Sprog, begreber og ordforståelse

Arbejds-hukommelse

Regnestrategier

Holdning til matematik

Faglige emner

Talkendskab og talforståelse

ALP, Gudrun Malmer

 Tages af: Matematiklærer/ vejleder

X

 

 

 

 

 

Olav Lundes oversigtskortlægning

Tages af: Matematikvejleder/ konsulent

X

X

 

 

 

 

Matematiktest 0. kl.- matematisk opmærksomhed

Tages af: Matematiklærer/ vejleder

 X

 X

 

 

Hele eller dele af MAT- eller MG prøver

Tages af: Matematiklærer/ vejleder

 

 

 

 

X

TIM, Birthe Henriksen/ Berit Pedersen

Tages af: Matematikvejleder/ konsulent

 

 

(X)

 

X

 X

RoStest PLUS / RoStest MINUS / RoStest GANGE

Tages af: Matematikvejleder/ konsulent

 

 

X

 

 

 

Talkaniners strategi-tjek

Tages af: Matematiklærer/ vejleder

 

 

X

 

 

 

Matematikinterviewet

Tages af: Matematiklærer/ vejleder

 

 

 

X

 

 

Samtale med eleven

Tages af: Matematiklærer/ vejleder

 

 

 

X

 

 

Matematikvanskeligheder - tidlig intervention

Tages af: Matematikvejleder/ konsulent

 

 

 

 

 X

 

Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin

Tages af: Matematikvejleder/ konsulent

 

 

 

 

 

Matematikscreening 1 og 2, Björn Adler

Tages af: Matematikvejleder/ konsulent

 X

 X

 

 

Publiceret 11-11-2019