Tosprogede børn, som kommer til Danmark deler sig i to grupper set ud fra et matematikdidaktisk synspunkt:

1) De elever, som har fulgt en almindelig skolegang i deres hjemland og allerede kender matematikord og begreber på deres modersmål.

For dem er indholdsforståelsen på plads, så for dem bliver opgaven at ”veksle” ordene fra modersmål til dansk. OBS: Nye begreber skal læres ved hjælp af andetsproget, men der bygges videre på en god begrebsforståelse.

2) De elever, som har ingen eller manglende skoleerfaringer på deres modersmål.

Eleverne skal lære ordenes betydningsmæssige indhold på dansk, da de ikke har gjort sig alderssvarende erfaringer med matematiksproget og dets indhold på deres modersmål. Matematiksproget bliver for disse elever til en slags tredjesprog, fordi de skal lære de nye begreber vha. andetsproget. Eleverne skal således lære nyt stof vha. ord, som de ikke behersker på deres eget sprog.

Det kan være nødvendigt med yderligere afdækning jf. listen fra elever med særlige behov, og derudover kan Undervisningsministeriets matematiktest "Afdækning af numeralitet hos nyankomne elever” også bruges (se link nedenfor).

Da tosprogede børn omfatter både indvandrer- og flygtningebørn kan det give mening med matrixen herunder til at give et overblik, hvor indvandrer- og flygtningebaggrund er den ene dimension og længden og kvaliteten af et evt. tidligere skoleforløb er den anden dimension.

 

Tidligere skolegang

Indvandrere

Flygtninge

Har fulgt en almindelig skolegang i hjemlandet

Forekommer ofte

 

- Skal ”kun” veksle matematiksproget, når matematikindholdet er kendt.

- Ofte er der overlap mellem modersmål og dansk.

- Har ofte skolesproget engelsk som genvej til dansk.

- Skal også lære nye matematikbegreber og matematikord ved hjælp af et nyt andetsprog.

Forekommer sjældent

 

- Skal ”kun” veksle matematiksproget, når matematikindholdet er kendt.

- Kun i meget sjældne tilfælde er der overlap mellem dansk og modersmål.

- Har måske skolesproget engelsk som genvej til dansk.

- Skal også lære nye matematikbegreber og matematikord ved hjælp af et nyt andetsprog.

Ingen skolegang

- eller har ikke fulgt en almindelig skolegang i hjemlandet

Forekommer sjældent

 

Forekommer ofte

 

- Kun i meget sjældne tilfælde er der overlap mellem dansk og modersmål.

- Har sjældent skolesproget engelsk som genvej til dansk.

- Skal lære rigtig mange nye matematikbegreber og matematikord ved hjælp af et nyt andetsprog.

- Stiller krav til brug af en konkret tilgang, brug af elevernes egne erfaringer og stilladsering.

 

Man bør indtænke traumatisering som en mulig forhindring for læring for alle fire elevgrupper.

Publiceret 10-10-2019