I Skive Kommune lægger vi vægt på, at alle børn møder voksne og er i miljøer, som lægger op til matematisk OPMÆRKSOMHED. Det betyder, at det ikke er skolefaget matematik, der ”trækkes ned” i daginstitutionerne, men at alle børns naturlige matematiske nysgerrighed skal stimuleres og udvikles gennem fokus på de 6 fundamentale matematiske aktiviteter, som er beskrevet og kategoriseret af Allan Bishop. Se beskrivelse i skema.

Den matematiske opmærksomhed skal indgå naturligt i dagplejens, vuggestuens og børnehavens dagligdag, og det skal være et naturligt fundament i den pædagogiske praksis. Børn har en medfødt matematisk evne og kan allerede som baby registrere små mængder. Denne evne skal stimuleres i dagplejen/vuggestuen og fortsætte op igennem børnehavetiden.

At arbejde med læreplanstemaerne handler om at skabe muligheder for, at børnene kan arbejde med tidlige matematiske elementer og natursammenhænge og om at børnene gør sig erfaringer med sammenhænge i deres omverden. Barnets naturlige nysgerrighed og undren kan være grundlaget for at eksperimentere og undersøge og få erfaringer med mængder, tal, kategorier mm.

Ved at udfordre barnet der hvor det er, og tage udgangspunkt i de ting vi omgiver os med, skabes mulighed for, at børnene kan forstå, systematisere og få begreber for deres omverden.

I Skive kommune arbejder dagplejere og vuggestuer allerede med matematisk opmærksomhed bl.a. ud fra materialet fra forskningsprojektet: "Vi lærer sprog i vuggestue og dagpleje".

Bogen "Det matematiske barnet" viser gennem eksempler, hvordan børn bruger deres matematiske kompetencer i forskellige situationer. Eksemplerne viser, hvordan børn i samspil med andre udvikler sig og styrker deres matematiske ordforråd.

Bogen sætter fokus på, hvordan børn bruger og udtrykker matematikken i børnehaven, og giver læseren indsigt og forståelse. Bogens har udgangspunkt i Bishops 6 fundamentale aktiviteter. 

Alle børn mødes på de 6 fundamentale matematiske aktiviteter, som er beskrevet i vedhæftede skema.

Der kan læses mere om de 6 fundamentale aktiviteter i følgende bog (norsk):

Det matematiske barnet af Ida Heiberg Solem og Elin Kirsti Lie Reikerås
ISBN: 978 82 90898 46 0

Eller i den danske udgivelse fra Dafolo: "Er der matematik i en perleplade" af Christina Voigt og Alice Darville

Derudover findes idéer til det sproglige arbejde i Kari Holes bog: "Begrebsaktiviteter, læring af grundlæggende begreber" (ISBN13:9788771772159)

Publiceret 13-11-2019